آخرین اخبار و رویدادها
ماموریت عمومی

سیاستگذاری،  طرح ریزی،  هدایت و  نظارت بر فعالیت های جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ  و انسجام و بکارگیری مهندسین صنعتی کشور بمنظور کمک به ارتقاء کارآمدی نظام اسلامی در عرصه های صنعت و معدن، سازندگی، اقتصادی، علمی، فن آوری و مدیریتی با تربیت مهندسین و متخصصین صنعتی طراز انقلاب اسلامی و حفظ و گسترش فضای ارزشی در جامعه مهندسی برای تحقق جامعه پیشرفته اسلامی.

ماموریت تخصصی
 1. استفاده از تجربیات دفاع مقدس به منظور تعمیق فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی در جامعه هدف.
 2. بررسی مشکلات و معضلات پیش روی بخش های صنعت، معدن و تجارت و ارائه راهکارهای کارشناسی با هدف ارتقاء کارآمدی.
 3. بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به منظور مقابله موثر با تحریم ها و بی اثر ساختن آنها.
 4. کمک به ارتقاء کارآمدی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و سازمانها مرتبط با ارائه راهکارهای  تخصصی وکارشناسی.
 5. بهره گیری از توانمندی های متخصصین بسیجی در انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی.
 6. برنامه ریزی، سازماندهی و بکارگیری متخصصین و مهندسین بسیجی در قالب سازمان مصوب متناسب با تخصص و تجربه.
 7. شناسایی و تعامل مثبت با نخبگان و پیشکسوتان جامعه هدف و سازمانها و شرکتهای تابعه.
 8. برنامه ریزی، شناسایی، جذب، آموزش و تربیت نخبگان بسیجی بمنظور کادر سازی مدیریتی در راستای اهداف.
 9. برگزاری آموزش های فنی و تخصصی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارتهای تخصصی نیروهای بسیجی تابعه.
 10. تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی،آسیب ها، فرصت ها و نقاط قوت و ضعف بخش صنعت و معدن.
 11. بررسی ایجاد زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی در بخش صنعت و معدن.
 12. شناسایی و ترویج مدیریت جهادی و مبتکرانه صورت گرفته در سطح جامعه هدف.

علاوه بر ماموریتهای ذکر شده در بالا و همچنین سایر ماموریتهای ذاتی بسیج که شامل این سازمان هم می شود، تکالیف و ماموریتهای محوری زیر هم بر عهده سازمان بسیج مهندسین صنعتی قرار داده شده است:

 1. بررسی و پایش وضعیت صنایع راکت، بحران زده و دارای مشکل و کمک به احیای آنها با استفاده از ظرفیتهای در اختیار
 2. ایجاد، توسعه و تقویت کلینیکهای صنعت در استان
 3. کمک به جایگزینی تولیدات داخل به جای اقلام وارداتی و نهضت جلوگیری از خام فروشی مواد خام معدنی و پایه
 4. پیشبرد طرح جهاد روشنایی برای تولید انرژی های پاک در استان و کمک به اقتصاد خانوارهای محروم روستایی
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
ورود کاربر


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟